Nowy projekt „@ktywni-włączeni”

Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Paweł Pęcherski zaprasza do uczestnictwa w projekcie:

Aktualności:

10.04 – rozpoczęliśmy szkolenia cyfrowe – grupa w Starachowicach

10.05 – rozpoczęliśmy szklenia cyfrowe – grupa w Skarżysku Kamiennym

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „@ktywni-włączeni!” – Zapraszamy do zgłaszania się poprzez maila: biuro@instytutrozwojuedukacji.pl lub telefonicznie 782260566.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia w województwie świętokrzyskim. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działania 08.05 Wsparcie edukacji osób dorosłych. Konkurs nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

O projekcie:

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji w obszarze umiejętności cyfrowych oraz modułu cyfrowy ślad węglowy przez 60 osób (w tym 34 kobiet) dorosłych w wieku 50 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących w województwie świętokrzyskim w miastach średnich tracących funkcje społ. -gosp.: Końskie, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna, o niskich umiejętnościach podst. (cyfrowych)- max 3 wg PRK, uczestnicz. w projekcie z własnej inicjatywy. Struktura GD: 34K, 26M, 48 os o niskich kwalifikacjach, 6 ON(3K,3M) poprzez udział w kursach komputerowych, diagnozie, wsparciu doradczym oraz końcowej walidacji potwierdzającej zdobycie kompetencji TIK w okresie od I.2024 do VIII.2024 r.

Wymagania uczestników:

 • uczestnicy, którzy ukończyli 50 rok życia;
 • uczestnicy pochodzący z  miast Końskie, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna;
 • uczestnicy o niskich umiejętnościach podst. (cyfrowych)- max 3 wg PRK;
 • uczestnicy zgłaszający się do projektu z własnej inicjatywy.

Zapraszamy szczególnie:

 • uczestnicy z wykształceniem podstawowym, zawodowym oraz średnim;
 • uczestnicy z niepełnosprawnością;
 • kobiety.

 

Uczestnicy deklaruje uczestnictwo w projekcie i przystąpienie do walidacji, wypełniając i podpisując Umowę wraz z jej załącznikami:

 • formularz;
 • oświadczenie uczestnika projektu;
 • deklaracja udziału w projekcie;
 • dokumenty z diagnozy;
 • testy wiedzy;
 • wszelkie inne dokumenty przedłożone przez Organizatora, a potrzebne do prawidłowego zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie.

Zadania w projekcie:

 • Ocena umiejętności i potrzeb, Diagnoza uczestników;
 • Wsparcie edukacyjne w obszarze umiejętności cyfrowych modułu cyfrowy ślad węglowy;
 • Indywidualne wsparcie doradcze;
 • walidacja umiejętności cyfrowych.

Wartość projektu: 307 106,25 zł, Wysokość wkładu funduszy europejskich: 291 750,93 zł

Efektem projektu jest nabycie kompetencji potwierdzone uzyskaniem dokumentu zawierającego
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy BEZPŁATNIE:

 • doświadczonych trenerów, specjalistów, praktyków,
 • możliwość uzyskania zaświadczenia,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering kawowy.

Dokumenty rekrutacyjne:

https://drive.google.com/drive/folders/1-5L8jAmQq2vHhE20adFyJO9o8iY1z840?usp=sharing

Harmonogramy:

https://drive.google.com/drive/folders/1iGgtHWyx-w91ZJqNtUMBeo9JMRWPo8ua?usp=sharing

tel. 782260566

e mail: biuro@instytutrozwojuedukacji.pl

Biuro projektu:

Piła 107a

26-200 Końskie

Projekt realizowany jest w ramach  Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działania 08.05 Wsparcie edukacji osób dorosłych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Bezpłatne szkolenia Projekty unijne