Projekt unijny!

Celem głównym projektu jest nabycie bezpłatnie kompetencji obsługi komputera oraz szkolenia z zakresu cyfrowy ślad węglowy przez 60 osób (w tym 34 kobiet) dorosłych w wieku 50 lat i więcej, pracujących, uczących się lub zamieszkujących w województwie świętokrzyskim w miastach średnich tracących funkcje społ. -gosp.: Końskie, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Skarżysko-Kamienna, o niskich umiejętnościach podst. (cyfrowych)- max 3 wg PRK, uczestnicz. w projekcie z własnej inicjatywy. Struktura GD: 34K, 26M, 48 os o niskich kwalifikacjach, 6 ON(3K,3M) poprzez udział w kursach komputerowych, diagnozie, wsparciu doradczym oraz końcowej walidacji potwierdzającej zdobycie kompetencji TIK w okresie od I.2024 do VIII.2024 r.

Wartość projektu: 307 106,25 zł, Wysokość wkładu funduszy europejskich: 291 750,93 zł

Efektem projektu jest nabycie kompetencji potwierdzone uzyskaniem dokumentu zawierającego
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji (zaświadczenia lub certyfikat).

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy BEZPŁATNIE:

  • doświadczonych trenerów, specjalistów, praktyków,
  • możliwość uzyskania zaświadczenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering kawowy.

tel. 782260566

email: biuro@instytutrozwojuedukacji.pl

Projekt realizowany jest w ramach  Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działania 08.05 Wsparcie edukacji osób dorosłych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.