Referencje

Nasi konsultanci szkolili lub doradzali w wielu firmach,
Poniżej załączymy listę wybranych klientów oraz referencję na usługi szkoleniowe.

Gmina Pełczyce

>

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskiem

>