Adobe Photoshop I-poziom podstawowy

Szkolenie w formie online lub stacjonarnie.

16h / 2dni

Najbliższe terminy

 • 15.10.2018 - 16.10.2021

790 zł. brutto

Zapisz się

Informacje o szkoleniu

 • Wprowadzenie do grafiki

  • Grafiką rastrową i wektorową
  • Modele barw
  • Formaty zapisu grafiki rastrowej
  • Kompresja
  • Rozdzielczość obrazu

  Skanowanie

  • Kadrowanie
  • Dobór parametrów skanowania

  Obraz pracy w programie Adobe Photoshop

  • Interfejs
  • Paleta narzędziowa
  • Pasek opcji narzędzi
  • Użycie palet i dostosowanie ich do potrzeb
  • Menu kontekstowego
  • Ustawienia preferencji

   Praca w Photoshopie

  • Otwieranie i zapisywanie dokumentów
  • Tworzenie nowych obrazów
  • Informacji na temat pliku
  • Adnotacje do obrazka
  • Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie

  Warstwy w dokumencie

  • Tworzenie dokumentu z warstwami 
  • Grupowanie warstw 
  • Palety Warstwy 
  • Przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy 
  • Edycja warstw 
  • Tworzenie grup odcinania 
  • Określanie atrybutów warstwy 
  • Używanie okna Styl warstwy, edycja stylu
  • Określanie opcji mieszania warstw
  • Tworzenie i edycja konturów 
  • Ukrywanie części warstwy
  • Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia
  • Zarządzanie obrazkami z warstwami

  Podstawowe operacje w dokumencie

  • Parametrów zdjęć
  • Praca z kolorami
  • Modyfikacja kontrastu i jasności
  • Tworzenie obrazów z zastosowaniem palety narzędziowej
  • Zaznaczanie obszarów obrazka 
  • Operacje na zaznaczeniach

  Praca z tekstem

  • Formatowanie znaków i akapitów
  • Dzielenie i justowanie
  • Praca z warstwami tekstowymi