Cyberbezpieczeństwo w urzędzie

Szkolenie w formie onlinie lub stacjonarnie

8h/1 dzień

Najbliższe terminy

  • 11.01.2022 - 11.01.2022
  • 22.02.2022 - 22.02.2022
  • 07.03.2022 - 07.03.2022
  • 07.04.2022 - 07.04.2022

499 zł. brutto

Zapisz się

Informacje o szkoleniu

Cel szkolenia: Nabycie kompetencji i wzrost poziomu wiedzy w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zachowań podnoszących cyberbezpieczeństwo w urzędzie.

Adresaci: Pracownicy administracji rządowej i samorządowej.Pracownicy użytkujący komputer i infrastrukturę sieciową.

Szkolenie uświadamia pracowników biurowych na temat metod i rodzajów ataków cyberprzestępczych. Prezentuje techniki socjotechniczne i bezpieczeństwo informacji dla osób pracujących w urzędzie lub firmie.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wygląda atak cyberprzestępczy, jakimi metodami operują współcześni przestępcy, jakimi sposobami próbują uzyskać dostęp do sieci teleinformatycznej oraz jak w czasie rozmowy osobistej, telefonicznej lub mailowej oszuści potrafią wyłudzić informację od nieświadomego pracownika.

Ponadto omówimy zabezpieczenia systemów informatyczny-dziś jest bezpieczny jutro już nie. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w urzędzie jako zbiór dokumentów opisujących zasady i sposoby ochrony informacji. Analiza ryzyka. Co chronić w urzędzie i w jaki sposób. Sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania. Współdziałanie z organami ścigania w zakresie rozpoznawania i zwalczania cyberprzestępczości. Jak zabezpieczyć dowody cyberprzestępstwa?