Kształcenie dualne jako nowy model rozwoju dla przedsiębiorstw i edukacji.

Kształcenie dualne

24h/3dni

Najbliższe terminy

  • 20.06.2022 - 22.06.2022

2500 zł.

Zapisz się

Informacje o szkoleniu

System kształcenia dualnego łączy naukę z pracą i jest wysoko ceniony na całym świecie. Przepis na sukces tej metody kształcenia? Od samego początku naukę opiera się o zasadę „learning by doing”.

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.
Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu. Uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy.

Uczeń odbywający naukę w przedsiębiorstwie jest od samego początku traktowany jako część zespołu. Za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, które w kolejnych latach nauki zwiększa się. Jest to związane między innymi z tym, że w każdym kolejnym roku uczeń zdobywa większe doświadczenie, a co za tym idzie swoją pracą w realny sposób wspiera firmę i pracuje na jej wynik. Dlatego kształcenie zawodowe powinno być traktowane nie jako koszt dla firmy, ale inwestycja, która z czasem procentuje.
Dualne kształcenie zawodowe może stać się również ważnym elementem w polityce HR firmy i być odpowiedzią na takie problemy jak: niedobór wykwalifikowanych pracowników lub niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb firmy.