Przywództwo i tematy z tym związane

Szkolenie w formie online lub stacjonarnie.

24h / 3dni

Najbliższe terminy

  • 18.10.2021 - 20.10.2021

990 zł. brutto

Zapisz się

Informacje o szkoleniu

Stosujemy najbardziej efektywne rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania. 75% czasu szkolenia z zarządzania zespołem przeznaczamy na formę warsztatową i treningową. Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Szkolenie w formie online lub stacjonarnie.

Optymalny program

Możesz porozmawiać z trenerem już dziś o swoich problemach i potrzebach, aby upewnić się, że zostaną spełnione. A zostaną spełnione, nawet jeśli wykraczają poza formułę szkolenia.

Trening indywidualny

Gdy będziesz chciał zająć się wyzwaniem, wykraczającym poza program szkolenia, ale związanym z jego tematem, lub przygotować się do ważnej i trudnej sytuacji, przećwiczyć i upewnić się, że optymalnie zastosujesz poznane techniki – masz 90 minut sam na sam z trenerem

Terminowość

Bo my nie odwołujemy szkoleń. Jeśli termin szkolenia nie jest jeszcze gwarantowany, wystarczy że zapiszesz się a my potwierdzimy zapis, by termin został automatycznie objęty gwarancją.