Aspekty prawne kształcenia dualnego

Kształcenie dualne

16h/2dni

Najbliższe terminy

Brak terminów

1900 zł.

Zapisz się

Informacje o szkoleniu

W obecnym stanie prawnym w polskim systemie oświaty występują 2 rodzaje kształcenia dualnego:

 1. spełnianie obowiązku nauki w formie przygotowania zawodowego u pracodawcy w charakterze młodocianego pracownika;
 2. kształcenie praktyczne realizowane w części lub w całości u pracodawcy w ramach współpracy szkół z pracodawcami (bez zawierania umowy uczeń-pracodawca) – uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Kwestie związane z przygotowaniem zawodowym u pracodawcy:

 • Podstawy prawne
 • Zasady zatrudniania młodocianych pracowników
 • Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego
 • Nauka zawodu
 • Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
 • Zasady wynagradzania młodocianych
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

a także zagadnienia dotyczące kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy:

 • Podstawy prawne
 • Praktyczna nauka zawodu
 • Kształcenie praktyczne w podstawie programowej kształcenia w zawodach
 • Kształcenie praktyczne w ramowych planach nauczania.