Paweł Pęcharski

Nowy projekt „@ktywni-włączeni”

Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Paweł Pęcherski zaprasza do uczestnictwa w projekcie: Aktualności: 10.04 – rozpoczęliśmy szkolenia cyfrowe – grupa w Starachowicach 10.05 – rozpoczęliśmy szklenia cyfrowe – grupa w ...

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości otrzymał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących ...

Co u nas?

Zapraszamy do zakupu materiałów szkoleniowych (teczka, długopis oraz pendrive 16GB) w cenie 40 zł. brutto!!!