Nauka dziś, praca jutro!

O projekcie

NR PROJEKTU RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/18

CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU 646 639,00

OKRES REALIZACJI 01.09.2018 - 30.04.2020

TYTUŁ PROJEKTU Nauka dziś, praca jutro!

Cel projektu

Do 30 kwietnia 2020 r. nastąpi wzrost efektywności kształcenia zawodowego w obszarze obsługi finansów, logistyki i reklamy w woj. łódzkim i jego dopasowanie do wymogów rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie wśród min 66 osób dorosłych, poprzez udział tych osób w kkz, zakończonych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Działania w projekcie

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Prowadzenie rachunkowości” (kwalifikacja A.36) – efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

 • Ilość godzin: 520 h/osobę
 • Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie
 • Termin kursu: XI.2018-XII.2019, egzamin zawodowy w I-II/2020
 • Praktyka: 125 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (LOGISTYK), kwalifikacja A.30 efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

 • Ilość godzin: 515 h/osobę
 • Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie
 • Termin kursu: XI.2018-XII.2019, egzamin zawodowy w I-II/2020
 • Praktyka: 65 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ” Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej” (kwalifikacja A.27) efekty kształcenia znajdują się w zakładce „pozostałe dokumenty”

 • Ilość godzin: 600 h/osobę
 • Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio do 1-2 tygodnie
 • Termin kursu: XI.2018-XII.2019, egzamin zawodowy w I-II/2020
 • Praktyka: 96 h/osobę

Kurs zakończony egzaminem zewnętrznym i certyfikatem.